MENU

Unit Undang-Undang, Majlis Daerah Batu Gajah (MDBG)

Fungsi Unit Undang-Undang

 • Memberi Nasihat Dan Perkhidmatan Perundangan Agar Segala Tindakan Yang Diambil Menepati Peruntukan Undang-Undang Yang Dikuatkuasakan.
 • Menyelaras Tindakan Pewartaan Dengan Menyedia, Menyemak, Meminda Dan Menggubal Deraf Undang-Undang Kecil, Perintah, Kaedah, Peraturan Dan Pindaan Undang-Undang Kecil Sebelum Dikuatkuasakan.
 • Membuat Semakan Perundangan Ke Atas Kertas Siasatan Sebelum Tindakan Pendakwaan Diteruskan.
 • Mengurus Fail-Fail Pendakwaan Dengan Menyediakan Kertas Pengaduan, Kertas Pertuduhan Dan Kertas Saman Bagi Mendapatkan Izin Mendakwa Daripada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya Negeri Perak.
 • Membuat Semakan Ke Atas Deraf Dokumen Perjanjian Yang Berkaitan Majlis.
 • Menyelaras Tindakan Sitaan Ke Atas Pemilik Pegangan Yang Mempunyai Tunggakan Cukai Taksiran Dan Tindakan Melelong Barang-Barang Sitaan Yang Gagal Dituntut Semula.

Akta

 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 • Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)
 • Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)
 • Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
 • Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672)
 • Akta Perbadanan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 673)
 • Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)
 • Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
 • Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318)
 • Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

Undang-Undang Kecil / Perintah / Kaedah

 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kinta Barat) 1984.
  • Tarikh Warta : 22 November 1984 – Pk.P.U.76
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Kinta Barat) 1982.
  • Tarikh Warta : 06 Januari 1983 – Pk.P.U.1
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 1984.
  • Tarikh Warta : 02 Ogos 1984 – Pk.P.U.51
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Batu Gajah) (Pindaan) 2011.
  • Tarikh Warta : 30 Disember 2010 – Pk.P.U.12
 • Undang-Undang Kecil Pengawalan Dan Pengawasan Tempat-Tempat Makan (Majlis Daerah Kinta Barat) 1984.
  • Tarikh Warta : 25 Oktober 1984 – Pk.P.U.71
 • Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Kinta Barat) 1981.
  • Tarikh Warta : 17 Mac 1983 – Pk.P.U.12
 • Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 1988.
  • Tarikh Warta : Pk.P.U.
 • Undang-Undang Kecil Bayaran Lesen Untuk Gerai Pasar Awam (Majlis Daerah Kinta Barat) 1983.
  • Tarikh Warta : 15 Mac 1984 – Pk.P.U.9
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Kinta Barat) Kerajaan Tempatan, 1981.
  • Tarikh Warta : 28 Oktober 1982 – Pk.P.U.41
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaunkan Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Kinta Barat) Jalan, Parit Dan Bangunan, 1981.
  • Tarikh Warta : 03 Mac 1983 – Pk.P.U.11
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Kinta Barat) 1985.
  • Tarikh Warta : 25 April 1985 – Pk.P.U.17
 • Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Kinta Barat) 1986.
  • Tarikh Warta : 10 April 1986 – Pk.P.U.21
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis Daerah Kinta Barat) 1991.
  • Tarikh Warta : 21 November 1991 – Pk.P.U.35
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 1998.
  • Tarikh Warta : 21 Mei 1998 – Pk.P.U.
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Letak Kereta Bermeter) (Majlis Daerah Kinta Barat) (Pindaan) 2007.
  • Tarikh Warta : 13 September 2007 – Pk.P.U.33
 • Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Kinta Barat) 1990.
  • Tarikh Warta : Pk.P.U.46
 • Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kinta Barat) 1991.
  • Tarikh Warta : Pk.P.U.17
 • Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan Pilihanraya) (Majlis Daerah Kinta Barat) 1990.
  • Tarikh Warta : Pk.P.U.27/1990
 • Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Kinta Barat) 1986.
  • Tarikh Warta : 08 Mei 1986 – Pk.P.U.28
 • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Kinta Barat) 1990.
  • Tarikh Warta : 27 September 1990 – Pk.P.U.36
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012.
  • Tarikh Warta : 16 Februari 2012 – Pk.P.U.7
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Pindaan) 2012.Sistem Pengumpulan Dan Penggunaan Semula Air Hujan (Spah)
  • Tarikh Warta : 02 Februari 2012 – Pk.P.U.5
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Haiwan Ternakan Dan Haiwan Merayau (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012.
  • Tarikh Warta : 01 Mac 2012 – Pk.P.U.11
 • Kaedah-Kaedah Jawatankuasa Tatatertib (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012.
  • Tarikh Warta : 25 Oktober 2012 – Pk.P.U.50
 • Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan Dan Penjagaan Kesihatan (Majlis Daerah Batu Gajah) 2012.
  • Tarikh Warta : 06 Disember 2012 – Pk.P.U.50
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit Dan Bangunan 2013.
  • Tarikh Warta : 10 Oktober 2013 – Pk.P.U.49
 • Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Batu Gajah) 2013.
  • Tarikh Warta : 10 Oktober 2013 – Pk.P.U.51
 • Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak 2013.
  • Tarikh Warta : 1 Januari 2014
 • Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Batu Gajah (Kelakuan Dan Tatatertib) 2014.
  • Tarikh Warta : 27 Februari 2014 – Pk.P.U.3
 • Penetapan Tarikh Permulaan Kuatkuasa Dalam Kawasan Majlis Daerah Batu Gajah. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)
  • Tarikh Warta: 3 Februari 2011 - Pk.P.U.8.
 • Warta Sempadan Baru Kawasan Majlis Bandaraya Ipoh, Majlis Daerah Kinta Barat Dan Majlis Daerah Kinta Selatan.
  • Tarikh Warta :19 Disember 2002 -No.1194, 1197, 1201.
 • Penamaan Semula Dua (2) Buah Pihak Berkuasa Tempatan (Pbt) Negeri Perak. Pemberitahuan Di Bawah Subseksyen 4(1).
  • Tarikh Warta : 26 Mac 2009 - No. 404.
 • Kaedah - Kaedah Caj Pemajuan Negeri Perak (Pindaan) 2014.
  • Tarikh Warta : 29 Disember 2014 - Pk.Pu.35.
 • Kaedah - Kaedah Kelayakan Menyediakan Dan Mengemukakan Pelan, Butir-Butir Dan Dokumen Untuk Permohonan Kebenaran Merancang Negeri Perak 2014.
  • Tarikh Warta : 29 Disember 2014 - Pk.Pu.36.
 • Kaedah - Kaedah Hakmilik Strata 2015.
  • Tarikh Warta : 28 Mei 2015 - Pk.Pu.10

Pko/Mdbg/Juu-01

Pendakwaan Kes Akta 333
Objektif Kualiti
Untuk Memastikan Setiap Kes Pendakwaan Akta 333 Dihantar Kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya Negeri Untuk Semakan Dan Kebenaran Mendakwa Dalam Tempoh 60 Hari Bekerja.

Pko/Mdbg/Juu-02

Pewartaan Undang-Undang Kecil / Perintah / Kaedah / Peraturan / Pindaan Undang-Undang Kecil
Objektif Kualiti
Untuk Memastikan Tindakan Pewartaan Undang-Undang Kecil Atau Perintah Atau Kaedah Atau Pindaan Undang-Undang Kecil Dilaksanakan Dengan Teratur Dalam Tempoh 60 Hari Bekerja Sebelum Dibentangkan Di Dalam Mesyuarat Penuh, Majlis Daerah Batu Gajah.

Pko/Mdbg/Juu-03

Penyampaian Saman Mahkamah
Objektif Kualiti
Untuk Memastikan Setiap Saman Mahkamah Disampaikan Kepada Orang Kena Saman (Oks) Sehari Sebelum Tarikh Sebutan.