MENU

MDBG ingin mengucapkan tahniah dan jutaan terima kasih  kepada semua pembayar cukai taksiran 2017. Kerjasama yang erat serta sambutan yang baik daripada pembayar cukai dalam menunaikan tanggungjawab membayar cukai dalam tempoh yang ditetapkan adalah sangat diharapkan sebagai pemangkin utama bagi memastikan Perkhidmatan Perbandaraan dapat dijalankan dengan lebih cemerlang.