MENU

Assalamualaikum/ Salam Sejahtera,

Pemohon hendaklah warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas pada tarikh tutup tawaran. Pemohon hendaklah mengisi borang permohonan yang boleh didapati di Bahagian Pelesenan, Jabatan Kesihatan Awam Dan Perkhidmatan Perbandaran, Majlis Daerah Batu Gajah atau boleh klik link untuk muat turun borang permohonan sewaan premis dan senarai kawasan premis yang kosong . borang permohonan yang lengkap hendaklah dihantar semula ke Bahagian Pelesenan, Jabatan Kesihatan Awam Dan Perkhidmatan Perbandaran, MDBG pada atau sebelum tarikh tutup permohonan.

Terima kasih