MENU

Bertanggungjawab Mengendalikan Dan Merekodkan Nilaian Segala Bentuk Pegangan Dalam Kawasan Pentadbiran Majlis Serta Membuat Nilaian Semula Untuk Semua Harta Berkadar Dari Masa Ke Semasa.

Fungsi Jabatan Penilaian

  • Menyediakan Senarai Nilaian
  • Mengukur Periksa Dan Menilai Hartanah
  • Menilai Pegangan Berkadar
  • "Task Force" Cukai Taksiran

Cukai Yang Dikenakan Ke Atas Pegangan Berkadar Seperti :

  • Bangunan Kediaman, Perniagaan, Perusahaan Dan Tanah Kosong Yang Terletak Di dalam Kawasan Majlis Daerah Batu Gajah.
  • Bangunan-Bangunan Milik Kerajaan Dan Badan Berkanun Juga Dikenakan Cukai Tetapi Ia Disebut Carum Membantu Kadar