MENU

Fungsi Utama Bahagian Landskap

 • Merancang dan mereka bentuk landskap bagi mengindahkan kawasan bandar
 • Memastikan semua proses permohonan pelan landskap diproses mengikut prosedur yang ditetapkan oleh pihak majlis

Aktiviti bagi Fungsi-Fungsi Utama

 • Merancang, mengawal dan mengurus pembangunan landskap melalui Perolehan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Majlis Daerah Batu Gajah (MDBG).
 • Menyediakan dokumen berkaitan dengan proses sebut harga dan tender
 • Memantau projek pembangunan landskap mengikut reka bentuk dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

 

Garis Panduan Dan Rujukan Yang Digunapakai Di Bahagian Landskap, Majlis Daerah Batu Gajah

 1. Akta Perancang Bandar & Desa 1976 (Akta 172 & Perintah)
 2. Garis Panduan Landskap Taman Negara
 3. Garis Panduan Landskap Negara Edisi 2
 4. Manual Pemangkasan Pokok Ameniti
 5. Manual Penyelenggaraan Aset Landskap Taman Awam (Mapal)
 6. Playground Equipment – Safety Performance For Public Use – Specification (Secon Revision)
 7. 1001 Garden Plants In Singapore
 8. 1000 X Landscape  Architecture

 

*sila klik gambar untuk melihat carta organisasi dalam format pdf